Nejprodávanější knihy
Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Bohuslav a kolektiv autorů
Jana Schlossarková
Jana Schlossarková
Jiří Jelínek a kolektiv
Jana Slivka Bedlovičová
Eva Horzinková, Vladimír Novotný
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Milan Tomsa a kolektiv

ÚZ - 1283 Pravidla silničního provozu, autoškoly 2018

ÚZ - 1283 Pravidla silničního provozu, autoškoly 2018
Autoři:
Formát
Vazba:
ISBN:
EAN:
Vydáno:  
Rozsah: stran
Dostupnost: skladem
Cena: 179 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 179 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla a okolnosti silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 10. 2018 významně novelizovaný (technické silniční kontroly, hmotnost a rozměry vozidel, zajišťování nákladu, průjezd pro vozidla záchranných složek, přestupky, kompetence obecních úřadů); dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a několik vyhlášek.

Druhá kapitola obsahuje 3 předpisy, kterými se stanoví pravidla a postupy pro získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

U všech předpisů jsou změněné části textů zvýrazněny tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Publikace má 432 stran.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Praktický komentář k zákonu č. 250/2016 Sb. (přestupkový řád)
Zákon o pozemních komunikacích - 6. aktualizované vydání
Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou
 
Powered by Notia Business Server