Ústavní právo a státověda I. díl. Obecná státověda

3. podstatně přepracované a rozšířené vydání

Ústavní právo a státověda I. díl. Obecná státověda
Autoři:Václav Pavlíček, Věra Jirásková a kolektiv
Formát 145x205
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7502-506-7
EAN: 9788075025067
Vydáno: říjen 2021  
Rozsah: 536 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 690 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 690 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Po více než 20 letech vychází podstatně přepracované a rozšířené vydání oblíbené učebnice obecné státovědy, která představuje základ pro další studium ústavního práva.

Na publikaci navazuje II. díl Ústavní právo a státověda. Ústavní právo České republiky.

Z recenzních posudků:

Recenzovaná publikace navazuje na 1. vydání z roku 1998 v nakladatelství Linde. Představuje však výrazný posun nejen v rovině kvantitativní, ale i kvalitativní. Významně se rozšířil okruh odborné literatury, z níž autoři vycházejí, tradiční témata jsou zpracována do větší hloubky a jsou doplněna řadou aktualizací, reagujících na vývoj v posledních dvaceti – dvaceti pěti letech. Proměnil se též okruh spoluautorů, aniž by se však významně změnil jejich počet. Recenzovaná kniha má tak výrazně povahu kolektivní monografie jako vědeckého díla, které může být využíváno i jako vysokoškolská učebnice. Recenzovaná kniha kolektivu autorů představuje ve svém oboru realizaci koncepčně promyšleného projektu, který bude obohacením soudobého stavu vědeckého poznání o státu v historických, sociologických a státoprávních souvislostech.

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

První díl monografie od autorů z katedry ústavního práva Právnické fakulty UK a z katedry ústavního a evropského práva FPR ZČU v Plzni spojuje v jednom svazku celou materii obecné státovědy. Kniha vykazuje znaky vědecké kolektivní monografie a je použitelná i pro studenty pregraduálního a postgraduálního studia v rámci stěžejního a státnicového právnického oboru (ústavní právo a státověda). Předností monografie je především výstižným způsobem podaný historický kontext státovědních pojmů, institutů a problematik. Monografie však nezůstala pouze u teoretického a akademického výkladu obsahu, ale na mnoha místech je doplněna příklady. Čtenář ocení zejména komplexní přístup ke zpracování jednotlivých stěžejních státovědních témat. Kniha je určena nejen studentům práva, ale i širokému okruhu zájemců o státovědní otázky z řad právníků, politiků, politologů i historiků.

doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Střety legitimit v Evropské unii
Ústava na hviezdnom nebi
Ústavněprávní limity trestního práva
Ústavní právo a koronavirus
Ústavní právo a státověda II. díl – 3. vydání
Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice?
Ústavní stížnost
ÚZ – 1438 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
25 let Ústavy České republiky
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
brno(zavináč)knihyleges.cz
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
Stojánky na knihy
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server