Nejprodávanější knihy
Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Bohuslav a kolektiv autorů
Kamila Tozzi, Eva Přidalová
Jiří Jelínek a kolektiv
Kamila Bubelová, Petr Dostalík, Jakub Razim
Michal Tomášek, Vladimír Týč a kolektiv

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice

Problémy a perspektivy

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice
Autoři:Jiří Jelínek
Formát 145x205
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7502-351-3
EAN: 9788075023513
Vydáno: červenec 2019  
Rozsah: 384 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 552 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 690 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Monografie pojednává o fenoménu trestní odpovědnosti právnických osob, který je jednou z mimořádně kontroverzních otázek trestněprávní teorie.

Autor provádí rozbor vybraných problematických témat a otázek právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice, jejich sankcionování i řízení proti nim, zasazuje problematiku do evropského kontextu vývoje kontinentálního typu právního řádu a uvádí ji do kriminologických souvislostí.

Snaží se nalézt odpověď jednak na obecné otázky – zda bylo pro Českou republiku skutečně nezbytné přijímat tento typ právní odpovědnosti, jaký vliv při přijetí hrály mezinárodní závazky a doporučení, jaká jsou specifika sankcionování právnických osob – a jednak na konkrétní problémy vznikající při aplikaci zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jako jsou např. problém rozsahu kriminalizace jednání právnických osob, otázka přechodu trestní odpovědnosti právnických osob na právní nástupce, nebo zvláštnosti trestního řízení proti právnickým osobám.

Ukazuje se, že legislativní řešení jsou mnohdy diskutabilní, vzbuzují rozpaky, při hledání správného řešení vyvstává řada dalších otázek, které nelze řešit doktrinálním výkladem ani aplikační praxí. Kritické zamyšlení vede autora k závěru o nutnosti přijetí nové právní úpravy.

Záměrem autora je doplnit autoritativní výklad právní úpravy obsažený v učebnicích a komentářích o alternativní pohledy na některé vybrané problémy. Tím také otevírá dveře k diskusi vedoucí k žádoucí změně právní úpravy.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Karuselové podvody
Odklony v trestním řízení
Právnická osoba jako pachatel trestného činu
Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů
Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou
 
Powered by Notia Business Server