Nejprodávanější knihy
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Jana Schlossarková
Jana Schlossarková
Pavel Mates, Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová

Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie

Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva
Autoři:Helena Barancová, Andrea Olšovská (eds.)
Formát 142x199
Vazba: V8
ISBN: 978-80-7502-177-9
EAN: 9788075021779
Vydáno: únor 2017  
Rozsah: 400 stran
Dostupnost: neprodejné
Cena: 1 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 1 Kč vč. DPH
 
Více informací:

Kniha je dostupná ke stažení v elektronické podobě v příloze.

Anotace:

Zborník z medzinárodnej konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá sa konala v septembri 2016, predstavuje komplexný náhľad významných predstaviteľov vedy pracovného práva Slovenskej republiky a Českej republiky na existujúci stav pracovného práva v postkrízovom období a na potrebné aj naliehavé úlohy pracovného práva do najbližšej budúcnosti.

Úspešný hospodársky rozvoj oboch krajín, členov Európskej únie, vyžaduje prehĺbenie ochrannej funkcie pracovného práva, ktorá počas svetovej hospodárskej krízy výrazne zaostávala a nepriaznivo ovplyvňovala existenčné podmienky zamestnancov. Základnou úlohou v ďalšom rozvoji pracovného práva je potreba výraznejšie ako doteraz limitovať ďalšiu liberalizáciu pracovnoprávnych vzťahov tak, aby vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom nezodpovedal len potrebám kapitálu, ale bol súladný s ochranou ľudskej dôstojnosti zamestnancov.

Autori zborníka reagujú aj na mnohé aplikačné problémy pracovného práva a aplikačnej praxe a s tým súvisiacu potrebu legislatívnych zmien.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
 
Powered by Notia Business Server