Nejprodávanější knihy
Helena Prášková
Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv
Miroslav Kunt, Tomáš Lechner

Služební poměr státních zaměstnanců

Služební poměr státních zaměstnanců
Autoři:Luděk Trykar
Formát 145x205
Vazba: V8
ISBN: 978-80-87212-05-9
EAN: 9788087212059
Vydáno: červen 2008  
Rozsah: 176 stran
Dostupnost: není skladem
Cena: 290 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 290 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Monografie se zabývá vybranými aspekty služebního poměru státních zaměstnanců, analyzuje současnou právní úpravu postavení zaměstnanců státní správy a územní samosprávy a spolu s odkazy na připravované změny právní úpravy nabízí komplexní pohled na tuto problematiku.

Autor v monografii vymezuje základní pojmy služebního poměru a srovnává přednosti a nedostatky základních systémů státní služby. Monografie dále sleduje současné vývojové tendence v oblasti právní úpravy postavení státních zaměstnanců v Evropě a stručně charakterizuje i nové trendy ve vybraných evropských zemích. Pozornost je věnována i problematice volného pohybu státních zaměstnanců v rámci Evropské unie, a to s ohledem na judikaturu Evropského soudního dvora. Autor dále stručně charakterizuje systémy státní služby ve vybraných zemích a neopomíjí ani historický přehled vývoje úpravy poměrů státních zaměstnanců na našem území.

Hlavní část monografie je věnována komentáři služebního zákona a zákona o úřednících územních samosprávných celků. Autor upozorňuje na nedostatky právní úpravy a u některých problémů se zamýšlí i nad možností jejich nápravy. V závěru srovnává uvedené zákony a uvádí předpokládané principy nové právní úpravy, včetně úvah de le ferenda o možnosti jediné komplexní úpravy státních zaměstnanců a zaměstnanců územních samosprávných celků.

Kniha je již vyprodána, nové vydání v současné době nepřipravujeme.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
 
Powered by Notia Business Server