Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie

Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach
Autoři:Tomáš Strémy (ed.)
Nakladatelství: Leges  
Formát: 145x205  
Vazba: V8  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-034-5  
EAN: 9788075020345
Vydáno: srpen 2014  
Rozsah: 544 stran
Dostupnost: neprodejné  
Jazyk: slovenština  
Cena: 0 Kč
Obvyklá cena: 0 Kč
Více informací:

Kniha je neprodejná, ve formátu PDF si ji zdarma stáhněte zde: Restoratívna justícia v teoretických súvislostiach.

Z recenzních posudků:

Ide o tému, ktorá vôbec nestráca na svojej aktuálnosti a na potrebe riešenia mnohých problémov, ktoré stále majú svoje nevyčerpateľné dno. Spracovanie tejto problematiky si vyžaduje dôkladné zvládnutie predovšetkým teoretických a literárnych poznatkov. Autori pri spracovaní svojich príspevkov vychádzali z dostatočného množstva literárnych prameňov – domácich i zahraničných… Zvolenú tématiku zborníka, ako i celkový obsah jednotlivých článkov hodnotím vo všeobecnej rovine pozitívne.

Doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Posudzovaný zborník príspevkov ako celok, ako aj jednotlivé príspevky tvoriace jeho obsah, predstavujú vzhľadom na kvalitu, množstvo, originalitu a argumentačnú vyváženosť prinášaných informácií zásadný vklad pri hodnotení skúmanej problematiky. Prinášané informácie nie sú len obohatením poznania skúmanej problematiky, ale vytvárajú predpoklad pre odbornú polemiku a hľadanie ďalších smerov jej poznávania… Okrem toho je v časti príspevkov skúmaná problematika spracovaná nielen v teoretickej rovine, ale aj v rovine aplikačnej praxe. Možno teda povedať, že časť príspevkov svojím obsahom presahuje rámec teoretických súvislostí skúmanej problematiky, tak ako to naznačuje názov zborníka. Táto skutočnosť však nie je v konečnom dôsledku chybou, ale skôr prednosťou.

doc. JUDr. Peter Polák, PhD., Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie vznikol s finančnou podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja v rámci riešenia projektu s názvom „Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov v podmienkach Slovenskej republiky“, projekt číslo APVV-0179-12, zodpovedný riešiteľ projektu doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server