Nejprodávanější knihy
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kol.
Jiří Jelínek, Bronislava Coufalová, Simona Heranová, Zdeněk Kopečný, Jiří Krupička, Jiří Mulák, Vladimír Pelc, Ivana Rabinská, Filip Ščerba
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv

Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie

Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi
Autoři:Tomáš Strémy (ed.)
Formát 145x205
Vazba: V8
ISBN: 978-80-7502-104-5
EAN: 9788075021045
Vydáno: listopad 2015  
Rozsah: 376 stran
Dostupnost: neprodejné
Cena: 0 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 0 Kč vč. DPH
 
Více informací:

Kniha je neprodejná, ve formátu PDF si ji zdarma stáhněte zde: Restoratívna justícia v aplikačnej praxi.

Z recenzních posudků:

Autori jednotlivých príspevkov zamerali svoju pozornosť najmä na rodinnú anamnézu páchateľa a druh a spôsob výkonu uloženého alternatívneho trestu. Autori sa tiež venovali otázkam právneho, historického a etického významu alternatívnych trestov. Oceňujem tiež vyhodnotenie efektivity trestných sankcií na páchateľa, pričom meradlom je tu následná recidíva. Pozitívne možno tiež hodnotiť aktuálne spracovanie nového druhu trestu - zákazu účasti na verejných podujatiach. Obohatením zborníka je kazuistika k tomuto druhu trestu v podmienkach Českej republiky. Autori tiež venovali pozornosť vybraným prvkom právnej úpravy vzťahujúcim sa k riešeniu trestnej činnosti mladistvých, ktorí najviac zodpovedajú princípom restoratívnej justície.

Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Úspech trestnej politiky nezávisí od toho, ako tvrdá a represívna dokáže byť, ale od toho, či zvládne páchateľa prevychovať a ako ho včlení do spoločnosti. Tento známy fakt si musíme neustále pripomínať a hľadať stále nové a účinnejšie postupy, ako tento cieľ restoratívnej justície dosahovať. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie patrí práve medzi tie vedecké diela, ktoré vhodnou kombináciou teoretických a praktických poznatkov prinášajú nové pohľady na známe témy, sú spôsobilé pozitívne ovplyvniť prax a tým prispievajú k napĺňaniu účelu restoratívnej justície. Zárukou vysokej vedeckej kvality je nielen hlavný editor zborníka doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., ale aj celá plejáda ďalších známych vedcov a odborníkov z oblasti trestného práva a kriminológie.

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie vznikol s finančnou podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja v rámci riešenia projektu s názvom „Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov v podmienkach Slovenskej republiky“, projekt číslo APVV-0179-12, zodpovedný riešiteľ projektu doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server