Nejprodávanější knihy
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Jana Schlossarková
Jana Schlossarková
Pavel Mates, Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová

Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie

Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi
Autoři:Tomáš Strémy (ed.)
Formát 145x205
Vazba: V8
ISBN: 978-80-7502-104-5
EAN: 9788075021045
Vydáno: listopad 2015  
Rozsah: 376 stran
Dostupnost: neprodejné
Cena: 0 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 0 Kč vč. DPH
 
Více informací:

Kniha je neprodejná, ve formátu PDF si ji zdarma stáhněte zde: Restoratívna justícia v aplikačnej praxi.

Z recenzních posudků:

Autori jednotlivých príspevkov zamerali svoju pozornosť najmä na rodinnú anamnézu páchateľa a druh a spôsob výkonu uloženého alternatívneho trestu. Autori sa tiež venovali otázkam právneho, historického a etického významu alternatívnych trestov. Oceňujem tiež vyhodnotenie efektivity trestných sankcií na páchateľa, pričom meradlom je tu následná recidíva. Pozitívne možno tiež hodnotiť aktuálne spracovanie nového druhu trestu - zákazu účasti na verejných podujatiach. Obohatením zborníka je kazuistika k tomuto druhu trestu v podmienkach Českej republiky. Autori tiež venovali pozornosť vybraným prvkom právnej úpravy vzťahujúcim sa k riešeniu trestnej činnosti mladistvých, ktorí najviac zodpovedajú princípom restoratívnej justície.

Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Úspech trestnej politiky nezávisí od toho, ako tvrdá a represívna dokáže byť, ale od toho, či zvládne páchateľa prevychovať a ako ho včlení do spoločnosti. Tento známy fakt si musíme neustále pripomínať a hľadať stále nové a účinnejšie postupy, ako tento cieľ restoratívnej justície dosahovať. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie patrí práve medzi tie vedecké diela, ktoré vhodnou kombináciou teoretických a praktických poznatkov prinášajú nové pohľady na známe témy, sú spôsobilé pozitívne ovplyvniť prax a tým prispievajú k napĺňaniu účelu restoratívnej justície. Zárukou vysokej vedeckej kvality je nielen hlavný editor zborníka doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., ale aj celá plejáda ďalších známych vedcov a odborníkov z oblasti trestného práva a kriminológie.

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie vznikol s finančnou podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja v rámci riešenia projektu s názvom „Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov v podmienkach Slovenskej republiky“, projekt číslo APVV-0179-12, zodpovedný riešiteľ projektu doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
 
Powered by Notia Business Server