Nejprodávanější knihy
Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Bohuslav a kolektiv autorů
Jana Schlossarková
Jana Schlossarková
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Jiří Jelínek a kolektiv
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Milan Tomsa a kolektiv
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv

Psaní a prezentace odborných textů

Psaní a prezentace odborných textů
Autoři:Jan Široký a kolektiv
Formát 145x205
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7502-340-7
EAN: 9788075023407
Vydáno: duben 2019  
Rozsah: 200 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 280 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 280 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Publikace seznamuje s formálními i obsahovými požadavky pro psaní bakalářských, diplomových, doktorských a jiných kvalifikačních prací, stejně jako odborných článků.

Po vymezení vědeckých metod uvádí charakteristiku vědecké statě, popisuje citační normu a možné zdroje dat a ukazatelů pro tvorbu odborných textů.

Kniha upozorňuje na pravopisná pravidla, v nichž se nejčastěji chybuje, jako jsou zkratky, či interpunkční znaménka. Poradí také, jak do textu správně začlenit graf či obrázek.

Zvláštní část je věnována specifikům psaní odborných právních textů, jakými jsou zejména právní jazyk a odborná terminologie, právní argumentace a interpretace práva.

Dále publikace čtenáře seznamuje s možnostmi publikování v odborných časopisech a s hodnocením výzkumu a vývoje v České republice.

Kniha rovněž přináší praktické rady pro komunikaci (verbální, neverbální) a úspěšnou prezentaci výsledků odborné práce formou veřejného vystoupení.

Další kapitola se zabývá etikou jako neopominutelnou součástí vědecké činnosti.

Ke komplexnosti publikace přispívají i přílohy, v nichž čtenář nalezne mj. výňatky z autorského zákona a legislativních pravidel vlády, číselníky vědních oborů dle RIV či klasifikaci JEL.

Příručka je cennou pomůckou pro všechny autory odborných textů, zejména pro studenty na všech stupních vysokoškolského vzdělávání a jejich pedagogy.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Daně v Evropské unii
Jak se píše o soudech a soudcích:
Praktikum z právní metodologie
Právní etika
Právnický Olymp. Portréty vybraných soudců Ústavního soudu ČR
 
Powered by Notia Business Server