Nejprodávanější knihy
Helena Prášková
Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv
Miroslav Kunt, Tomáš Lechner

Prosazování ochrany kulturních hodnot při ochraně dřevin rostoucích mimo les

Prosazování ochrany kulturních hodnot při ochraně dřevin rostoucích mimo les
Autoři:Filip Dienstbier, Olga Pouperová, Ondřej Vícha
Formát 145x205
Vazba: V2
ISBN: 978-80-7502-145-8
EAN: 9788075021458
Vydáno: červen 2016  
Rozsah: 48 stran
Dostupnost: neprodejné
Cena: 0 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 0 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Tato metodika je neprodejná, lze si ji zdarma stáhnout (viz odkaz PŘÍLOHY).

Cílem metodiky je vytvořit nový nástroj pro účinné prosazování zájmů památkové péče v procesech rozhodování o ochraně dřevin rostoucích mimo les. To je nezbytné pro náležité zohlednění těchto zájmů v řízeních, v nichž primárními hledisky jsou zájmy ochrany přírody a krajiny.

Orgánům památkové péče i vlastníkům kulturních památek, ale i dalším subjektům, metodika poskytuje komplexní soubor doporučení pro jejich postup při nakládání s dřevinami rostoucími mimo les, a to jak procesního, tak i hmotněprávního charakteru.

V metodice uvedená doporučení jsou formulována pro základní modelové situace. Procesní postup i relevantní argumentace se v jednotlivých případech může pochopitelně lišit s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
 
Powered by Notia Business Server