Nejprodávanější knihy
Kateřina Fafejtová
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Milan Tomsa a kolektiv
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kol.
Jiří Srstka a kolektiv: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská

Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi

Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi
Autoři:Veronika Čunderlík Čerbová
Nakladatelství: Leges  
Formát: 145x205  
Vazba: brožovaná  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-130-4  
EAN: 9788075021304
Vydáno: březen 2016  
Rozsah: 176 stran
Dostupnost: poslední kusy  
Jazyk:  
Cena: 350 Kč
Obvyklá cena: 350 Kč
Více informací:
Anotace:

Monografia pozostáva z piatich kapitol, v ktorých autorka vymedzuje základné pojmy stanovenej témy, spracováva prirodzený zákon od grécko-rímskych čias po sv. Tomáša Akvinského, pojednáva o prirodzenom zákone sv. Tomáša Akvinského až po novoveké teórie, rozpracováva novotomismus, II. vatikánsky koncil a pokoncilové obdobie. V záverečnej kapitole poukazuje na vplyv prirodzeného zákona na pozitívne právo Katolíckej cirkvi, konkrétne sleduje vplyv na kánonické manželské právo, ľudské práva v pozitívnom práve Katolíckej cirkvi a princíp kánonickej umiernenosti.

Monografia komplexným spôsobom spracúva prirodzenoprávnu koncepciu vypracovanú Katolíckou cirkvou a vypĺňa tak vedeckú medzeru na túto tému v podmienkach Slovenskej a Českej republiky.

Monografia môže byť užitočná nielen pre právnikov, ale aj pre teológov, z dôvodu vplyvu prirodzeného zákona Katolíckej cirkvi na pozitívne právo, nakoľko prirodzenoprávny charakter niektorých noriem kánonického práva má významné právne účinky, na ktoré je potrebné pri aplikácii kánonickoprávnych noriem pamätať.

Anotace (překlad):

Monografie se skládá z pěti kapitol, v nichž autorka vymezuje základní pojmy stanoveného tématu, zpracovává přirozený zákon o řecko–římských dob po sv. Tomáše Akvinského, pojednává o přirozeném zákonu sv. Tomáše Akvinského až po novověké teorie, rozpracovává tomismus, 2. vatikánský koncil a pokoncilové období. V závěrečné kapitole poukazuje na vliv přirozeného zákona na pozitivní právo Katolické církve, konkrétně sleduje vliv na kanonické manželské právo, lidská práva v pozitivním právu Katolické církve a princip kanonické umírněnosti.

Monografie komplexním způsobem zpracovává přirozenoprávní koncepci vytvořenou Katolickou církví a vyplňuje tak vědeckou mezeru v této problematice v podmínkách Slovenské a České republiky.

Monografie může být užitečná nejen právníků, ale i teologům, z důvodu vlivu přirozeného zákona Katolické církve na pozitivní právo, neboť přirozenoprávní charakter některých norem kanonického práva má významné právní účinky, které je potřeba mít při aplikaci kanonickoprávních norem na paměti.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server