Přenos pravomocí členských států na Evropskou unii

Cesta bez zpátečního lístku?

Přenos pravomocí členských států na Evropskou unii
Autoři:Robert Zbíral
Formát 145x205
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-87576-72-4
EAN: 9788087576724
Vydáno: listopad 2013  
Rozsah: 224 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 240 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 300 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Evropská integrace byla vždy pojímána jako jednosměrný proces prohlubování spolupráce, vyjádřený také v proklamaci obsažené ve Smlouvě o Evropské unii o „vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy“. Tento koncept byl dominantně přijímán nejen na politické scéně, ale rovněž v akademické obci. Záměrem knihy je zkoumat opačnou a dosud u nás i v zahraničí opomíjenou situaci, tedy zpětný přenos pravomocí z Evropské unie na členské státy.

    Text podrobně rozebírá následující problémy:
  • Jak lze charakterizovat přenos pravomocí na Evropskou unii optikou práva EU a vnitrostátních právních řádů?
  • Obsahuje právo EU nástroje umožňující přenést pravomoci EU zpět na členské státy?
  • Existují příklady zpětného přenosu pravomocí? Co je v praxi překážkou častějšího využití konceptu?
  • Jak se vnitrostátní a unijní právo staví k úplnému zpětvzetí pravomocí (vystoupení z EU)?
  • Bylo již dosaženo stavu, kdy členské státy jsou s Evropskou unií natolik kvalitativně a kvantitativně spjaty, že zpětvzetí pravomocí reálně pozbylo smyslu?

Autor neuznává názor o automaticky škodlivém vlivu Evropské unie, kvůli kterému jedinou správnou cestou je co největší návrat pravomocí členským státům nebo dokonce vystoupení z Evropské unie. Stejně tak naivní je ovšem obhajoba teze, že integrace bude neustále směřovat pouze vpřed. Při míře různorodosti zájmů v Evropské unii se právem uznaný a v praxi využívaný koncept zpětvzetí pravomocí stává nástrojem, který napomůže větší flexibilitě přenosu pravomocí mezi členskými státy a EU a dovolí oběma stranám efektivně se přizpůsobit vnitřním a vnějším změnám podmínek.

O autorovi Robert Zbíral je vedoucím katedry politologie a společenských věd Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a odborným asistentem tamtéž. Je autorem čtyř monografií a několika desítek článků vydaných v ČR i zahraničí. Zajímá se zejména o institucionální otázky v EU a ústavní úroveň vztahů mezi členskými státy a EU.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
 
Powered by Notia Business Server