Právo duševního vlastnictví v informační společnosti

Právo duševního vlastnictví v informační společnosti
Autoři:Ivo Telec
Nakladatelství: Leges  
Formát: 145x205  
Vazba: brožovaná  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-061-1  
EAN: 9788075020611
Vydáno: únor 2015  
Rozsah: 240 stran
Dostupnost: poslední kusy  
Jazyk: čeština  
Cena: 340 Kč
Obvyklá cena: 340 Kč
Více informací:
Aktualizace:

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. obdržel v listopadu 2015 za tuto publikaci čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci. Více v příloze. Gratulujeme!.

Anotace:

Kniha se zabývá informačními aspekty práva duševního vlastnictví z hlediska rekodifikace českého soukromého práva a zároveň v praktickém kontextu.

Duševní vlastnictví je v novém občanském zákoníku pojato protikladně k aktuálním trendům prezentovaným určitými politickými subjekty, zejména pirátskými stranami – viz např. Internacionálu pirátských stran.

Autor rozlišuje hospodaření s nehmotnými majetkovými hodnotami na trhu, včetně trhu elektronických služeb, od nakládání s nimi v soukromí, a snaží se nalézt východiska ze zdánlivě protikladných postojů k duševnímu vlastnictví. Zabývá se také alternativními způsoby zpřístupňování duševního vlastnictví veřejnosti, jako je např. využívání otevřených informačních zdrojů.

Kniha je určena všem zájemcům o novou právní úpravu duševního vlastnictví a o různé přístupy k tomuto jevu, který není lehké pojmenovat a vymezit. Zohledňuje aktuální výsledky vědeckého bádání na tomto poli a bude jistě cennou pomůckou pro právní teorii i praxi.

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. nar. 1959, profesor občanského práva a vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vedoucí tamější výzkumné skupiny práva duševního vlastnictví; advokát a mezinárodní rozhodce; též rozhodce sporů týkajících se doménových jmen „.cz“, dříve i „.eu“. Předtím, od roku 1991, působil na brněnské právnické fakultě. Profesně původně státní notář a úředník. Dřívější člen vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně aj. akademických orgánů. Profesor Telec byl členem Vysoké skupiny autorskoprávních odborníků Komise Evropských společenství, rozkladové komise Úřadu průmyslového vlastnictví, pracovní skupiny Legislativní rady vlády pro občanské právo, řídícího výboru a rekodifi kační komise Ministerstva spravedlnosti k novému občanskému zákoníku. Následně působil v expertní skupině Kanceláře pro aplikaci nové civilní legislativy téhož ministerstva. Spolupodílel se, mimo jiné, na vypracování českého autorského zákona z roku 2000 a mnoha dalších právních předpisů. Publikoval řadu knižních včetně komentářových a časopiseckých děl u nás i v cizině a je členem mezinárodních vědeckých a odborných společností.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server