Nejprodávanější knihy
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Jana Schlossarková
Jana Schlossarková
Pavel Mates, Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová

Právo duševního vlastnictví v informační společnosti

Právo duševního vlastnictví v informační společnosti
Autoři:Ivo Telec
Formát 145x205
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7502-061-1
EAN: 9788075020611
Vydáno: únor 2015  
Rozsah: 240 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 340 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 340 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Aktualizace:

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. obdržel v listopadu 2015 za tuto publikaci čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci. Více v příloze. Gratulujeme!.

Anotace:

Kniha se zabývá informačními aspekty práva duševního vlastnictví z hlediska rekodifikace českého soukromého práva a zároveň v praktickém kontextu.

Duševní vlastnictví je v novém občanském zákoníku pojato protikladně k aktuálním trendům prezentovaným určitými politickými subjekty, zejména pirátskými stranami – viz např. Internacionálu pirátských stran.

Autor rozlišuje hospodaření s nehmotnými majetkovými hodnotami na trhu, včetně trhu elektronických služeb, od nakládání s nimi v soukromí, a snaží se nalézt východiska ze zdánlivě protikladných postojů k duševnímu vlastnictví. Zabývá se také alternativními způsoby zpřístupňování duševního vlastnictví veřejnosti, jako je např. využívání otevřených informačních zdrojů.

Kniha je určena všem zájemcům o novou právní úpravu duševního vlastnictví a o různé přístupy k tomuto jevu, který není lehké pojmenovat a vymezit. Zohledňuje aktuální výsledky vědeckého bádání na tomto poli a bude jistě cennou pomůckou pro právní teorii i praxi.

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. nar. 1959, profesor občanského práva a vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vedoucí tamější výzkumné skupiny práva duševního vlastnictví; advokát a mezinárodní rozhodce; též rozhodce sporů týkajících se doménových jmen „.cz“, dříve i „.eu“. Předtím, od roku 1991, působil na brněnské právnické fakultě. Profesně původně státní notář a úředník. Dřívější člen vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně aj. akademických orgánů. Profesor Telec byl členem Vysoké skupiny autorskoprávních odborníků Komise Evropských společenství, rozkladové komise Úřadu průmyslového vlastnictví, pracovní skupiny Legislativní rady vlády pro občanské právo, řídícího výboru a rekodifi kační komise Ministerstva spravedlnosti k novému občanskému zákoníku. Následně působil v expertní skupině Kanceláře pro aplikaci nové civilní legislativy téhož ministerstva. Spolupodílel se, mimo jiné, na vypracování českého autorského zákona z roku 2000 a mnoha dalších právních předpisů. Publikoval řadu knižních včetně komentářových a časopiseckých děl u nás i v cizině a je členem mezinárodních vědeckých a odborných společností.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
 
Powered by Notia Business Server