Nejprodávanější knihy
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Jana Schlossarková
Jana Schlossarková
Pavel Mates, Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová

Praktikum z práva životního prostředí

Praktikum z práva životního prostředí
Autoři:Veronika Tomoszková, Ondřej Vícha, Magdaléna Vopařilová
Formát 160x230
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-87576-71-7
EAN: 9788087576717
Vydáno: listopad 2013  
Rozsah: 192 stran
Dostupnost: vyprodáno
Cena: 280 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 280 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Praktikum představuje komplexní učební pomůcku pro studium a výuku práva životního prostředí. Ve čtrnácti jednotně strukturovaných kapitolách jsou zpracována témata obecné i zvláštní části práva životního prostředí. Praktikum vychází ze základního cíle připravit studenty na řešení praktických případů z oblasti práva životního prostředí a procvičit přitom nejen znalosti z oboru práva životního prostředí, ale i ze souvisejících oborů, zejména ze správního práva.

Jednotlivé kapitoly z obecné části práva životního prostředí obsahují po stručném úvodu do tématu kontrolní otázky, případové studie, aktivity s úkoly a přehled relevantní judikatury. Kapitoly ze zvláštní části obsahují také přehled důležitých ustanovení právních předpisů a přehled správních aktů vydávaných na daném úseku. Součástí každé kapitoly jsou také klíčová slova a přehled doporučené literatury. Na závěr praktika je zařazen slovníček pojmů a přehled důležitých internetových stránek.

Praktikum je určeno především pedagogům a studentům právnických fakult. Informace obsažené v  praktiku však využijí všichni, kdo se ve své praxi věnují právu životního prostředí.

Autoři praktika působí na katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Errata:

Upozorňujeme, že na s. 79 vypadl ze sazby kus text. První odstavec má znít takto:

V předmětu Právo životního prostředí se zaměříme na projektové posuzování. Naučíte se přiřadit konkrétní záměr některé z kategorií v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a zjistíte, jaké z toho pro investora i veřejnost vyplývají důsledky. Dozvíte se také, jaké jsou jednotlivé fáze procesu posuzování vlivů a jakou právní povahu má tzv. stanovisko EIA.

Omlouváme se všem čtenářům a děkujeme čtenářce, která nás na chybu upozornila.

Redakce

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
 
Powered by Notia Business Server