Nejprodávanější knihy
Kateřina Frumarová, Petra Melotíková (eds.)
Jiří Srstka a kolektiv: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Milan Tomsa a kolektiv

Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca

(možnosti a riziká)

Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca
Autoři:Helena Barancová
Nakladatelství: Leges  
Formát: 142x199  
Vazba: vázaná  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-176-2  
EAN: 9788075021762
Vydáno: únor 2017  
Rozsah: 208 stran
Dostupnost: neprodejné  
Jazyk: slovenština  
Cena: 1 Kč
Obvyklá cena: 1 Kč
Více informací:
Anotace:

Nové technológie a ich uplatňovanie prinášajú pre právnu prax mnoho sociálnoprávnych rizík. Ich aplikáciou často dochádza k neoprávneným zásahom do práva na súkromný život zamestnancov. Uplatňovanie nových technológií vytvára aj veľmi zložité celkom nové právne situácie, na ktoré existujúce právo častokrát ešte nie je pripravené reagovať. Preto aj slovenské pracovné právo stojí pred mnohými modernými výzvami vyplývajúcimi z uplatňovania nových technológií a riešenia ich právnych následkov na pracovnoprávne vzťahy. Mnohé námety na ďalší rozvoj pracovného práva nám poskytuje hlavne judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj judikatúra Súdneho dvora EÚ.

Koncept analýzy riešenia z hľadiska systematického členenia pozostáva z piatich základných problémových okruhov.

Prvý obsahuje výskum vplyvu nových technológií v pracovnoprávnych vzťahoch na súkromný život zamestnanca a jeho ľudskú dôstojnosť a telesnú integritu. Druhý problémový okruh tvorí výskum vplyvu nových informačných technológií na ochranu materstva a rodičovstva. Tretí okruh problémov tvorí antidiskriminačná legislatíva v prístupe k zamestnaniu v nadväznosti na nové právne riziká sociálnych sietí a aktuálnu judikatúru Súdneho dvora EÚ. Štvrtý okruh sa zameriava na rozširovanie atypických zamestnaní, najmä na výkon závislej práce pomocou informačných technológií, ktoré sú už v súčasnosti predmetom existujúcej pracovnoprávnej úpravy (telepráce). V poslednej časti monografie analyzujem niektoré nové formy šikany – kyberšikany na pracovisku, ktoré pod vplyvom nových technológií v pracovnom práve nadobudli v ostatnom čase širší rozsah. Ide najmä o rôzne druhy kyberšikany, ako aj iných foriem násilia a obťažovania pomocou on-line systému.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server