Nejprodávanější knihy
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Jana Schlossarková
Jana Schlossarková
Romana Rogalewiczová
Pavel Mates, Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová
Jan Široký a kolektiv
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv

Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve

Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve
Autoři:Monika Jurčová, Marianna Novotná (eds.)
Formát 142x199
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7502-154-0
EAN: 9788075021540
Vydáno: červenec 2016  
Rozsah: 312 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 490 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 490 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotácia:

Zborník z XII. Lubyho právnických dní odráža rôznorodé diskusie na tému náhrady škody, ktoré odzneli na medzinárodnom vedeckom bienále 17. a 18. septembra 2015 v Smoleniciach. Spoločným menovateľom príspevkov je ponímanie zodpovednostného systému ako prostriedku nápravy v súkromnom práve. Vďaka bohatému zastúpeniu európskych právnych vedcov (Česká republika, Chorvátsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) má čitateľ zborníka jedinečnú možnosť v koncentrovanej podobe uchopiť aktuálne  trendy v deliktnom práve, pričom zvýraznené sú najmä otázky nových úprav práva na náhradu škody, či už v podobe nových civilnoprávnych kódexov alebo vo forme akademických alebo oficiálnych návrhov. Zborník v rovnakej miere reflektuje aj aktuálne problémy právnej praxe v oblasti náhrady škody s presahom na súvisiace mechanizmy kompenzácie.

Anotace:

Sborník z XII. Lubyho právnických dní odráží různorodé diskuse na téma náhrady škody, které zazněly na mezinárodním vědeckém bienále 17. a 18. září 2015 ve Smolenicích. Společným jmenovatelem příspěvků je pojetí odpovědnostního systému jako způsobu nápravy v soukromém právu. Díky bohatému zastoupení evropských právních vědců (Česká republika, Chorvatsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunko, Slovensko a Slovinsko) má čtenář sborníku jedinečnou možnost v koncentrované podobě uchopit aktuální trendy v deliktním právu, přičemž jsou zdůrazněny zejména otázky nových úprav práva na náhradu škody, ať už v podobě nových soukromoprávních kodexů nebo ve formě akademických či oficiálních návrhů. Sborník zároveň reflektuje aktuální problémy právní praxe v oblasti náhrady škody s přesahem do souvisejících mechanismů kompenzace.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
 
Powered by Notia Business Server