Nejprodávanější knihy
Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Bohuslav a kolektiv autorů
Kamila Tozzi, Eva Přidalová
Jiří Jelínek a kolektiv
Kamila Bubelová, Petr Dostalík, Jakub Razim
Michal Tomášek, Vladimír Týč a kolektiv

Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení

(Vybrané kapitoly)

Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení
Autoři:Petr Dobiáš
Formát 145x205
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-87576-04-5
EAN: 9788087576045
Vydáno: leden 2012  
Rozsah: 272 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 336 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 420 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Publikace přináší teoretickou a praktickou komparativní analýzu aktuálních právních otázek z oboru mezinárodního pojistného práva v soukromoprávní oblasti.

S ohledem na rozsah problematiky se autor zaměřil především na oblast evropského mezinárodního práva soukromého a procesního v pojistných věcech. Výklad je doplněn o relevantní judikaturu Soudního dvora EU. Spory v mezinárodních pojistných věcech jsou řešeny také v rozhodčím řízení, a proto je věnována samostatná kapitola zákonné úpravě spotřebitelské a pojistné arbitráže ve vybraných evropských státech a průběhu rozhodčího řízení před specializovanými stálými rozhodčími soudy (ARIAS UK, ARIAS US a CEFAREA). Kniha seznamuje čtenáře s prostředky vytvořenými v mezinárodní obchodní (INCOTERMS 2010) a pojistné praxi (všeobecné pojistné podmínky). Samostatná kapitola je věnována Zásadám evropského pojišťovacího smluvního práva jako novému volitelnému instrumentu vytvořenému Projektovou skupinou "Novelizace evropského pojišťovacího smluvního práva" (autor je korespondenčním členem této projektové skupiny). Čtenář z právní praxe rovněž ocení část věnovanou určování práva použitelného pro dopravní nehody.

Kniha je určena pojišťovnám, advokátům, soudcům, studentům právnických fakult, jakož i všem, kteří se v praxi setkávají s problematikou mezinárodního pojistného práva.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
 
Powered by Notia Business Server