Nejprodávanější knihy
Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Bohuslav a kolektiv autorů
Kamila Tozzi, Eva Přidalová
Jiří Jelínek a kolektiv
Kamila Bubelová, Petr Dostalík, Jakub Razim
Michal Tomášek, Vladimír Týč a kolektiv

Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů

Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů
Autoři:Miluše Hrnčiříková, Lucia Valentová
Formát 145x205
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7502-142-7
EAN: 9788075021427
Vydáno: prosinec 2016  
Rozsah: 176 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 232 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 290 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Se vzrůstajícím počtem soukromoprávních přeshraničních poměrů vzrůstá i počet přeshraničních sporů. Snaha o jejich řešení jinou než soudní cestou se projevuje nejen v právní praxi, ale i v pozitivním právu. Regulace mimosoudních způsobů řešení přeshraničních sporů ovlivňuje samotný postup při řešení těchto sporů, pravomoci rozhodců či mediátorů a konečně i národní procesní právo. U mediace se skloňuje její ze zákona povinné zavedení v některých, zejména rodinněprávních, případech, v případě mezinárodní obchodní arbitráže se řády rozhodčích soudů stávají detailnějšími a do rozhodčího řízení se častěji prosazují prvky, které byly dříve vlastní řízení soudnímu. Tato tzv. judicializace je zapříčiněna především obavou o zajištění práva na spravedlivý proces na straně jedné a snahou o zachování efektivity rozhodčího a mediačního řízení na straně druhé.

Autorky monografie rozpoznávají judiciální trendy u rozhodčího řízení především ve snaze o normování průběhu rozhodčího řízení prostřednictvím tzv. soft law a v rozšiřování pravomoci rozhodců k vydávání předběžných opatření. V případě mediace se pak judicializace odráží ve snaze o její obligatornost.

Cílem monografie je zmapovat tyto judiciální trendy a zhodnotit jejich vliv na budoucí vývoj mezinárodního rozhodčího řízení a mediace.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
 
Powered by Notia Business Server