Nejprodávanější knihy
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Jana Schlossarková
Jana Schlossarková
Romana Rogalewiczová
Pavel Mates, Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová
Jan Široký a kolektiv
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv

Environmentální kriminologie

Prostředí a jeho role při páchání kriminality

Environmentální kriminologie
Autoři:Igor N. Barilik
Formát 145x205
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7502-065-9
EAN: 9788075020659
Vydáno: duben 2015  
Rozsah: 204 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 390 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 390 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Environmentální kriminologie je moderní kriminologická disciplína, která se zaměřuje na kriminální události v kontextu místa a času jejich výskytu. Na zločin nenahlíží jako na sociálně patologický jev, nýbrž jako na fenomén spojený s prostředím, ve kterém se odehrává. Základní premisy environmentální kriminologie jsou, že bezprostřední prostředí vytváří situační faktory, které významně ovlivňují lidské chování, dále že kriminalita se v prostoru nevyskytuje náhodně, nýbrž je koncentrována kolem kriminogenních míst, která poskytují příležitosti ke zločinu, a konečně že analýza vzorců kriminality v daných prostředích má zásadní význam pro kontrolu a prevenci kriminality.

Monografie komplexně představuje historické pozadí, vývoj a současné verze základních teorií environmentální kriminologie – teorii racionální volby, teorii rutinních aktivit a teorii vzorců kriminality – a jejich implikace a využití při analýze kriminality a praktických preventivních činnostech.

Analytická část publikace představuje základy metody statistické analýzy kriminálních dat a mapování kriminality v geoinformačních systémech, jakož i metody geografického profilování. Taktéž je názorně předvedeno, jak je možné techniky statistické analýzy a mapování kriminality použít na konkrétní policejní data v České republice.

Praktická část publikace se věnuje kontrole a prevenci kriminality v oblasti designu a urbánního plánování, situační prevence zločinu a policejní činnosti orientované na problémy.

Monografie je určena teoretikům v oborech kriminologie, trestního práva a dalších sociálních věd, praktikům věnujícím se kriminální politice a působícím v systému trestní justice, zejména kriminálním analytikům a preventistům, a taktéž všem dalším zájemcům o otázky kriminologické teorie a praxe.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
 
Powered by Notia Business Server