Nejprodávanější knihy
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Jana Schlossarková
Jana Schlossarková
Romana Rogalewiczová
Pavel Mates, Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová
Jan Široký a kolektiv
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv

Daňový řád s komentářem a judikaturou - 2. aktualizované a doplněné vydání

podle stavu k 1. 8. 2015

Daňový řád s komentářem a judikaturou - 2. aktualizované a doplněné vydání
Autoři:Lenka Matyášová, Marie Emilie Grossová
Formát 145x205
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7502-081-9
EAN: 9788075020819
Vydáno: srpen 2015  
Rozsah: 1024 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 1.490 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 1.490 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Daňový řád prošel od prvního vydání komentáře zásadními změnami. Druhé vydání přináší ucelený komentář novelizované právní úpravy s důrazem na její uplatnění v aplikační praxi. Autorky při výkladu jednotlivých institutů upozorňují na souvislosti daňového řádu s rekodifikací soukromého práva a se změnami v občanském soudním řádu a v jednotlivých daňových zákonech. Vycházejí při tom z vlastních praktických zkušeností z oblasti daňové správy. Komentář je doplněn citacemi ze související judikatury, jak nové, tak původní k zákonu o správě daní a poplatků, která je aplikovatelná i na obsahově shodné instituty upravené daňovým řádem.

Užitečné přílohy (vybrané Pokyny a Informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí týkající se správy daní, vybrané související zákony včetně zcela nového zákona o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní) jsou připraveny ke stažení na níže uvedené webové stránce. Cílem publikace je usnadnit orientaci v novelizovaném právním předpise široké veřejnosti, a to jak správcům daně v jejich každodenní činnosti, tak i daňovým poradcům, daňovým subjektům, které se s problematikou správy daní setkávají při plnění svých daňových povinností, a jejich právním zástupcům.

JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D. působila od r. 1983 v daňové správě (na Krajské finanční správě v Brně, později na Finančním ředitelství v Brně), po vzniku Nejvyššího správního soudu v roce 2003 byla jmenována soudkyní tohoto soudu, kde se zabývá rovněž daňovou problematikou. Od roku 2008 je předsedkyní senátu, v letech 2009 až 2014 působila rovněž jako předsedkyně kárného senátu pro řízení ve věcech soudních exekutorů. Daňové problematice se věnuje rovněž v rámci své pedagogické činnosti na právnické fakultě Paneuropské univerzity.

JUDr. Marie Emilie Grossová, Ph.D. působila od roku 1980 v daňové správě (na Finanční správě v Prostějově, později na Finančním úřadě). Od roku 2007 je advokátkou v Prostějově. Ve své praxi se specializuje mimo jiné i na problematiku daní a exekucí. Působí rovněž jako členka pracovní komise pro finanční právo Legislativní rady vlády. Věnuje se také pedagogické činnosti a lektorské a zkušební činnosti v rámci České advokátní komory.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
 
Powered by Notia Business Server