Nejprodávanější knihy
Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Bohuslav a kolektiv autorů
Kamila Tozzi, Eva Přidalová
Jiří Jelínek a kolektiv
Kamila Bubelová, Petr Dostalík, Jakub Razim
Michal Tomášek, Vladimír Týč a kolektiv

ÚZ – 1384 Zákoník práce

ÚZ – 1384 Zákoník práce
Autoři:
Formát
Vazba:
ISBN:
EAN:
Vydáno:  
Rozsah: stran
Dostupnost: skladem
Cena: 89 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 89 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Od července 2020 dochází k velkým změnám zákoníku práce – jde o jednu z největších novelizací za dobu jeho historie. Mění se například úprava dovolené (určující jednotkou pro délku dovolené nebudou dny ale hodiny; mění se pravidla dodatkové dovolené, pravidla krácení dovolené za překážky v práci, zpřesňuje se převod nevyčerpané dovolené a řada dalších). Zavádí se sdílené pracovní místo, které má zaměstnancům umožnit lepší sladění pracovního a rodinného života. Dále se mění některé podmínky v oblasti pracovní doby, úprava překážek v práci na straně zaměstnance, náhrada újmy v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání, a řada dalších oblastí. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K zákoníku práce je zpracován aktualizovaný rejstřík, který usnadňuje orientaci v rozsáhlém právním předpise.

Publikace má 160 stran.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Nové technológie v pracovnoprávnych vzťahoch
Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi
Sbírka klauzurních prací z pracovního práva
Šikana a mobing na pracovisku
ÚZ - 1380 Občanský zákoník
ÚZ – 1395 Pracovněprávní předpisy
Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích
 
Powered by Notia Business Server