ÚZ - 1382 Obchodní korporace 2021

ÚZ - 1382 Obchodní korporace 2021
Autoři:
Formát
Vazba:
ISBN:
EAN:
Vydáno:  
Rozsah: stran
Dostupnost: skladem
Cena: 111 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 111 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Text zákona o obchodních korporacích obsahuje nejen zásadní novelu ZOK od ledna 2021, ale také velkou „družstevní novelu“ účinnou již od července 2020.

Od ledna 2021 se změní téměř celá dosavadní úprava obchodních korporací – od společných ustanovení přes jednotlivé typy obchodních společností (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost). Některé změny pouze zpřesňují dosavadní pravidla, ale některé přinášejí zcela nový obsah (rozdělení zisku, výplata záloh, postavení společníků, statutární orgány, posílení transparentnosti).

Vedle zákona o obchodních korporacích se mění také zákon o evropské společnosti a zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně; aktualizován byl také rejstřík ZOK.

Publikace má 224 stran.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Karuselové podvody
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona
ÚZ - 1366 Občanský soudní řád 2020, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení
ÚZ – 1369 Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání
ÚZ - 1377 Insolvence
Vzory smluv pro podnikatelskou praxi
 
Powered by Notia Business Server