ÚZ - 1378 Exekuční řád, veřejné dražby

ÚZ - 1378 Exekuční řád, veřejné dražby
Autoři:
Formát
Vazba:
ISBN:
EAN:
Vydáno:  
Rozsah: stran
Dostupnost: skladem
Cena: 88 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 88 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Tématika exekučního řádu a veřejných dražeb byla v edici ÚZ dosud ve společné publikaci s insolvenčními předpisy, se kterými však nemá těsnou vazbu, na což odborná veřejnost poukazovala.

Nová publikace obsahuje exekuční řád, tři jeho prováděcí vyhlášky a tzv. lex covid justice, který na přechodnou dobu odlišně upravuje některé procesní záležitosti v oblasti občanského soudního řízení a zejména v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí. Dále je v publikaci zákon o veřejných dražbách a příslušná vyhláška.

Publikace má 160 stran.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Důkazní břemeno v civilním řízení soudním
Insolvenční zákon - 3. aktualizované vydání
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona
Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
Tajemství v českém právním řádu
ÚZ - 1379 Koronavirus
 
Powered by Notia Business Server