ÚZ - 1362 Obchodní korporace 2021

změny provedené zákonem č.33/2020 s účinností k 1.1.2021

ÚZ - 1362 Obchodní korporace 2021
Autoři:
Formát
Vazba:
ISBN:
EAN:
Vydáno:  
Rozsah: stran
Dostupnost: skladem
Cena: 99 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 99 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Od ledna 2021 nabude účinnost rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích, která mění všechny části zákona, od jeho obecných ustanovení, přes právní úpravu všech druhů obchodních společností až po družstva. Více než 600 změn mění řadu dosavadních pravidel, z nichž některá se pouze zpřesňují, ale některá dostávají zcela nový obsah (rozdělení zisku, výplata záloh, postavení společníků, statutární orgány, posílení transparentnosti).

Účinnost změn nastává lednem 2021 s tím, že do půl roku pak musí obchodní korporace uvést svá zakladatelská právní jednání do souladu s novou úpravou. Vedle zákona o obchodních korporacích se mění také zákon o evropské společnosti a zákon o přeměnách obchodních společností a družstev.

Všechny tyto zákony ve znění od roku 2021 jsou obsaženy v nové publikaci; změny jsou zvýrazněny tučně. Aktualizován je také rejstřík zákona o ZOK.

Publikace má 224 stran.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Obchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku
Obchodní podmínky ve vztazích B2C
Občanský zákoník I. svazek
Podíl ve společnosti s ručením omezeným
Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem
Základy obchodního práva
 
Powered by Notia Business Server