ÚZ – 1317 Životní prostředí 2019

ÚZ – 1317 Životní prostředí 2019
Autoři:
Formát
Vazba:
ISBN:
EAN:
Vydáno:  
Rozsah: stran
Dostupnost: skladem
Cena: 327 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 327 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; ukládání oxidu uhličitého. Změnami byl dotčen zákon o odpadech, chemický zákon, zákon o náhradě škody způsobené chráněným živočichy, a některé další zákony.

Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.

Publikace má 752 stran.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Stavební zákon. Praktický komentář
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích s komentářem a judikaturou
 
Powered by Notia Business Server