Ústavní právo a státověda II. díl - 2. vydání

Ústavní právo České republiky

Ústavní právo a státověda II. díl - 2. vydání
Autoři:Václav Pavlíček a kolektiv
Formát 145x205
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7502-084-0
EAN: 9788075020840
Vydáno: říjen 2015  
Rozsah: 1152 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 1.250 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 1.250 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Druhý díl učebnice od autorů z katedry ústavního práva Právnické fakulty UK v Praze spojuje v jednom svazku celou materii ústavního práva. Vedle kapitol o vývoji československé státnosti obsahuje zejména výklad jednotlivých institutů platného ústavního práva. Hlavním tématem je Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. Jádro práce tvoří rozbor všech ústavních orgánů s důrazem na jejich vzájemné vztahy. Zvláštní pozornost je věnována volbám, zákonodárnému procesu i řízení před Ústavním soudem, analyzovány jsou též ústavní základy vztahu vnitrostátního a mezinárodního práva, a s tím související ústavněprávní aspekty členství České republiky v Evropské unii.

Současně je podán ucelený výklad práv, svobod a povinností občanů, tedy vztahu občana a státu v České republice, jak je obsažen v ústavních normách, prováděcím zákonodárství, včetně jejich reflexe v judikatuře soudů.

Čtenář ocení zejména komplexní přístup ke zpracování jednotlivých témat, jehož součástí je kritická analýza jejich uplatňování v politické praxi, včetně jejich teoretické reflexe v odborné literatuře.

Pro druhé vydání byla učebnice aktualizována s ohledem na legislativní změny. Práce odpovídá stavu platné právní úpravy k 1. září 2015.

Učebnice je určena nejen studentům práva, ale i širokému okruhu zájemců o ústavní právo z řad právníků, politiků, politologů i historiků.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
25 let Ústavy České republiky
 
Powered by Notia Business Server