Nejprodávanější knihy
Lukáš Slanina, Michal Pazdera, Tomáš Grygar
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalomoun, Michal Koščík, Petr Prchal, Jan Barták, Martin Valoušek, Dominika Collett, Pavel Mates, Jan Tuláček
Vojtěch Šimíček a kolektiv

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

8. aktualizované vydání podle stavu k 13. 3. 2020

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou
Autoři:Jiří Jelínek a kolektiv
Formát 145x205
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7502-395-7
EAN: 9788075023957
Vydáno: duben 2020  
Rozsah: 1360 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 1.490 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 1.490 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Osmé, aktualizované vydání oblíbené publikace, zpracované podle stavu platného k 13. březnu 2020, reaguje na přijaté novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu napomáhají k rychlé orientaci v obsahu a smyslu příslušného ustanovení.

Uváděné judikáty jsou vybrány především ze sbírek Nejvyššího a Ústavního soudu. Pro uživatelské pohodlí byla starší judikatura tam, kde to bylo možné, podřazena k novým, často jen přečíslovaným ustanovením nového trestního zákoníku, a čísla paragrafů byla až na výjimky opravena tak, aby odpovídala novému trestnímu zákoníku.

Součástí publikace jsou i předpisy souvisící - zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a advokátní tarif, vše ve znění k 13. březnu 2020.

Publikace je oceňovanou pomůckou pro práci soudců, přísedících, státních zástupců, policistů, kriminalistů, advokátů, firemních právníků a ostatních pracovníků právní praxe.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Odklony v trestním řízení
Právnická osoba jako pachatel trestného činu
Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze
Trestní odpovědnost právnických osob v České republice
Trestní právo Evropské unie
Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část.
ÚZ – 1340 Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, státní zastupitelství
ÚZ – 1342 Trestní předpisy
Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces
 
Powered by Notia Business Server