Nejprodávanější knihy
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Jana Schlossarková
Jana Schlossarková
Romana Rogalewiczová
Pavel Mates, Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová
Jan Široký a kolektiv
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv

Trestní právo procesní

5. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 3. 2018

Trestní právo procesní
Autoři:Jiří Jelínek a kolektiv
Formát 145x205
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7502-278-3
EAN: 9788075022783
Vydáno: květen 2018  
Rozsah: 864 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 1.050 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 1.050 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Nové, již páté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci aktualizační. Reagujeme na neustálý rozvoj trestněprocesní legislativy, ke kterému došlo od předchozího vydání. V učebnici uvádíme také novou judikaturu a poznatky, ke kterým dospěla nauka i aplikační praxe.

Text vychází ze stavu právní úpravy platné ke dni 1. března 2018 a z judikatury k této úpravě.

Ve snaze přiblížit čtenářům teoretické výklady na praktických příkladech a prohloubit tak pedagogický význam učebnice odkazují autoři nově na aplikace jednotlivých pojmů, institutů a procesních situací, jak byly zpracovány v souboru klauzurních prací (Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 6. vydání, Leges, 2016). V příloze jsou pak k jednotlivým kapitolám přehledně přiřazeny věcně souvisící klauzurní práce.

Vedoucím autorského kolektivu skládajícího se z akademiků i významných představitelů justiční praxe byl prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

Učebnice je určena především vysokoškolským studentům, ocení ji však také praktikující právníci, kterým poskytne rychlou orientaci v neustále se měnící právní úpravě.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces
Odklony v trestním řízení
Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze
Příklady z trestního práva hmotného a procesního
Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část.
Trestní právo procesní - minulost a budoucnost
 
Powered by Notia Business Server