Trestní právo procesní

5. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 3. 2018

Trestní právo procesní
Autoři:Jiří Jelínek a kolektiv
Formát 145x205
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7502-278-3
EAN: 9788075022783
Vydáno: květen 2018  
Rozsah: 864 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 1.050 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 1.050 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Nové, již páté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci aktualizační. Reagujeme na neustálý rozvoj trestněprocesní legislativy, ke kterému došlo od předchozího vydání. V učebnici uvádíme také novou judikaturu a poznatky, ke kterým dospěla nauka i aplikační praxe.

Text vychází ze stavu právní úpravy platné ke dni 1. března 2018 a z judikatury k této úpravě.

Ve snaze přiblížit čtenářům teoretické výklady na praktických příkladech a prohloubit tak pedagogický význam učebnice odkazují autoři nově na aplikace jednotlivých pojmů, institutů a procesních situací, jak byly zpracovány v souboru klauzurních prací (Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 6. vydání, Leges, 2016). V příloze jsou pak k jednotlivým kapitolám přehledně přiřazeny věcně souvisící klauzurní práce.

Vedoucím autorského kolektivu skládajícího se z akademiků i významných představitelů justiční praxe byl prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

Učebnice je určena především vysokoškolským studentům, ocení ji však také praktikující právníci, kterým poskytne rychlou orientaci v neustále se měnící právní úpravě.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces
Odklony v trestním řízení
Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze
Příklady z trestního práva hmotného a procesního
Trestní právo procesní - minulost a budoucnost
ÚZ – 1340 Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, státní zastupitelství
Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces
 
Powered by Notia Business Server