Trestní právo procesní - 4. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 10. 2016

včetně změn vyplývajících ze zákona č. 264/2016 Sb.

Trestní právo procesní - 4. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 10. 2016
Autoři:Jiří Jelínek a kolektiv
Formát 145x205
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7502-160-1
EAN: 9788075021601
Vydáno: říjen 2016  
Rozsah: 848 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 1.000 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 1.000 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže.

Nové, již čtvrté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci aktualizační. Reagujeme na bouřlivý rozvoj trestněprocesní legislativy, ke kterému došlo od předchozího vydání. Do učebnice jsme zapracovali změny trestního řádu včetně novel z roku 2016, zejména provedených zákonem č. 150/2016 Sb. (např. rozšíření vyšetřovací pravomoci Vojenské policie, elektronická kontrola obviněných, úprava materiálního vazebního práva) a zákonem č. 163/2016 Sb. (zejména nová úprava dočasného odložení trestního stíhání, změny v oprávnění Nejvyššího státního zástupce podle § 174a tr. řádu). Text vychází ze stavu právní úpravy platné ke dni 1. října 2016 a z judikatury k této úpravě. Zahrnuje tedy i zákon č. 264/2016 Sb., který nabývá účinnosti od 1. 1. 2017.

V učebnici uvádíme také novou judikaturu a poznatky, ke kterým dospěla nauka i aplikační praxe.

Vedoucím autorského kolektivu skládajícího se z akademiků i významných představitelů justiční praxe byl prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

Učebnice je určena především vysokoškolským studentům, ocení ji však také praktikující právníci, kterým poskytne rychlou orientaci v neustále se měnící právní úpravě.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
 
Powered by Notia Business Server