Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část.

7. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 10. 2019

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část.
Autoři:Jiří Jelínek a kolektiv
Formát 145x205
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7502-380-3
EAN: 9788075023803
Vydáno: říjen 2019  
Rozsah: 1000 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 1.200 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 1.200 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o základním právním oboru českého právního systému.

Autorský kolektiv se ve 35 kapitolách věnuje všem podstatným institutům trestního práva hmotného. Kromě rozboru platné právní úpravy se také kriticky vyjadřuje ke sporným a nejasným otázkám teorie či aplikační praxe. Při výkladu přihlíží k použitelné aktuální judikatuře obecných soudů i Ústavního soudu.

Pro sedmé vydání učebnice byl text aktualizován v souvislosti s několika novelizacemi trestního zákoníku, dále byly zapracovány novinky z evropského práva, zohledněna nová tuzemská i evropská judikatura a autoři reagovali také na změny v mimotrestních předpisech (správní trestání).

Učebnice je určena především vysokoškolským studentům, ocení ji však i praktikující právníci, kterým poskytne rychlou orientaci ve stále se měnící právní úpravě.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Odklony v trestním řízení
Praktikum z trestního práva - 6. aktualizované a doplněné vydání
Právnická osoba jako pachatel trestného činu
Příklady z trestního práva hmotného a procesního
Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů
Trestní právo Evropské unie
Trestní právo procesní
ÚZ – 1340 Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, státní zastupitelství
ÚZ – 1342 Trestní předpisy
 
Powered by Notia Business Server