Nejprodávanější knihy
Lukáš Slanina, Michal Pazdera, Tomáš Grygar
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalomoun, Michal Koščík, Petr Prchal, Jan Barták, Martin Valoušek, Dominika Collett, Pavel Mates, Jan Tuláček
Vojtěch Šimíček a kolektiv

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část.

7. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 10. 2019

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část.
Autoři:Jiří Jelínek a kolektiv
Formát 145x205
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7502-380-3
EAN: 9788075023803
Vydáno: říjen 2019  
Rozsah: 1000 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 1.200 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 1.200 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o základním právním oboru českého právního systému.

Autorský kolektiv se ve 35 kapitolách věnuje všem podstatným institutům trestního práva hmotného. Kromě rozboru platné právní úpravy se také kriticky vyjadřuje ke sporným a nejasným otázkám teorie či aplikační praxe. Při výkladu přihlíží k použitelné aktuální judikatuře obecných soudů i Ústavního soudu.

Pro sedmé vydání učebnice byl text aktualizován v souvislosti s několika novelizacemi trestního zákoníku, dále byly zapracovány novinky z evropského práva, zohledněna nová tuzemská i evropská judikatura a autoři reagovali také na změny v mimotrestních předpisech (správní trestání).

Učebnice je určena především vysokoškolským studentům, ocení ji však i praktikující právníci, kterým poskytne rychlou orientaci ve stále se měnící právní úpravě.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Odklony v trestním řízení
Praktikum z trestního práva - 6. aktualizované a doplněné vydání
Právnická osoba jako pachatel trestného činu
Příklady z trestního práva hmotného a procesního
Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů
Trestní právo Evropské unie
Trestní právo procesní
ÚZ – 1340 Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, státní zastupitelství
ÚZ – 1342 Trestní předpisy
 
Powered by Notia Business Server