Nejprodávanější knihy
Helena Prášková
Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv
Miroslav Kunt, Tomáš Lechner

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání

podle stavu k 1. 10. 2017

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání
Autoři:Jiří Jelínek a kolektiv
Formát 145x205
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7502-236-3
EAN: 9788075022363
Vydáno: říjen 2017  
Rozsah: 976 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 1.160 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 1.160 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o základním právním oboru českého právního systému.

Autorský kolektiv se ve 35 kapitolách věnuje všem podstatným institutům trestního práva hmotného. Kromě rozboru platné právní úpravy se také kriticky vyjadřuje ke sporným a nejasným otázkám teorie či aplikační praxe. Při výkladu přihlíží k použitelné aktuální judikatuře obecných soudů i Ústavního soudu.

Aktualizace textu v šestém vydání reaguje zejména na změny vyvolané několika novelizacemi trestního zákoníku, ke kterým došlo od předchozího vydání, zapracovává novinky z evropského práva, bere ohled na novou tuzemskou i evropskou judikaturu a také na změny v mimotrestních předpisech.

Učebnice je určena především vysokoškolským studentům. Nepochybně ji ocení i praktikující právníci, kterým poskytne rychlou orientaci ve stále se měnící právní úpravě.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Trestní právo procesní - 4. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 10. 2016
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou - 7. aktualizované vydání podle stavu k 1. 10. 2017
 
Powered by Notia Business Server