Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část.

6. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 10. 2017

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část.
Autoři:Jiří Jelínek a kolektiv
Formát 145x205
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7502-236-3
EAN: 9788075022363
Vydáno: říjen 2017  
Rozsah: 976 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 1.160 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 1.160 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o základním právním oboru českého právního systému.

Autorský kolektiv se ve 35 kapitolách věnuje všem podstatným institutům trestního práva hmotného. Kromě rozboru platné právní úpravy se také kriticky vyjadřuje ke sporným a nejasným otázkám teorie či aplikační praxe. Při výkladu přihlíží k použitelné aktuální judikatuře obecných soudů i Ústavního soudu.

Aktualizace textu v šestém vydání reaguje zejména na změny vyvolané několika novelizacemi trestního zákoníku, ke kterým došlo od předchozího vydání, zapracovává novinky z evropského práva, bere ohled na novou tuzemskou i evropskou judikaturu a také na změny v mimotrestních předpisech.

Učebnice je určena především vysokoškolským studentům. Nepochybně ji ocení i praktikující právníci, kterým poskytne rychlou orientaci ve stále se měnící právní úpravě.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Právnická osoba jako pachatel trestného činu
Příklady z trestního práva hmotného a procesního
Případové studie z trestního práva
Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté
Trestní právo procesní
 
Powered by Notia Business Server