Nejprodávanější knihy
Helena Prášková
Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv
Miroslav Kunt, Tomáš Lechner

Správní řád s poznámkami a judikaturou - 3. aktualizované a doplněné vydání

podle stavu k 1. 7. 2017

Správní řád s poznámkami a judikaturou - 3. aktualizované a doplněné vydání
Autoři:Petr Průcha
Formát 145x205
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7502-202-8
EAN: 9788075022028
Vydáno: srpen 2017  
Rozsah: 520 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 750 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 750 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Třetí aktualizované a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 7. 2017. Reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č. 183/2017 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla rozšířena či obohacena o další zajímavé právní názory.

Jednotlivá ustanovení zákona jsou opatřena podrobnými výkladovými poznámkami a tam, kde je to instruktivní, jsou doplněna i důvodovou zprávou. Poznámky jsou pojaty jako koncentrovanější výkladový pohled na obsah úpravy ve správním řádu, což čtenáři umožní pohotovější orientaci ve správním řádu.

Významnou součástí výkladu jsou citace z právních vět soudní judikatury a také ze závěrů poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu. Uživatelskou vlídnost zvyšuje věcný rejstřík.

Kniha je určena především úředníkům veřejné správy, zdrojem informací však může být i pro ostatní osoby, které se dostávají do režimů upravených správním řádem tzv. na „druhé straně“, jakož i pro jejich zástupce.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Praktikum ze správního práva procesního
Správní právo hmotné. Obecná část - 2. aktualizované vydání
Správní právo procesní - 5. vydání
Správní právo trestní
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích
 
Powered by Notia Business Server