Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů

4. aktualizované a doplněné vydání podle právního stavu k 1. 9. 2018

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů
Autoři:Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák
Formát 145x205
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7502-302-5
EAN: 9788075023025
Vydáno: říjen 2018  
Rozsah: 560 stran
Dostupnost: vyprodáno
Cena: 700 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 700 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Čtvrté, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě (např. trestního řádu i zákona o trestní odpovědnosti právnických osob). Všechny vzory rozhodnutí a podání v trestních věcech byly aktualizovány a jejich počet byl zvýšen, abychom vyhověli přáním uživatelů o zařazení dalších, v praxi často používaných vzorů.

V první části se autoři zabývají pojmem rozhodnutí ve věcech trestních, charakterizují jednotlivé druhy rozhodnutí a jejich náležitosti podle trestního řádu. Dále věnují pozornost institutu právní moci, zejména pokud jde o její podstatu, funkci a její účinky, jak se projevují u základních procesních rozhodnutí (rozsudku, usnesení, trestního příkazu).

Těžiště trestního řízení je u soudu prvého stupně. Jisté výlučné postavení mezi rozhodnutími ve věcech trestních má proto rozsudek soudu prvého stupně.

V samostatné kapitole je pojednáno o náležitostech písemného vyhotovení rozsudku soudu prvého stupně.

Ve druhé části práce jsou uvedeny početné vzory rozhodnutí soudů a vzory podání advokáta ve věcech trestních.

Autoři při podrobném výkladu přihlížejí k publikovaným i nepublikovaným stanoviskům aplikační praxe. Nevyhýbají se ani otázkám sporným, na jejichž řešení nejsou jednotné názory, a uvádí i některé návrhy de lege ferenda.

Práce je určena jako učební text pro posluchače právnických fakult; jistě ji však ocení i ostatní zájemci o otázky trestního práva procesního, zejména justiční a právní čekatelé, asistenti soudců, advokátní koncipienti (jako ideální pomůcku při přípravě na justiční a advokátní zkoušky), soudci, státní zástupci, advokáti, policisté, pracovníci legislativní i aplikační praxe.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Trestní odpovědnost právnických osob v České republice
Trestní právo hmotné – 8. aktualizované a doplněné vydání
Trestní právo procesní - minulost a budoucnost
Trestní právo procesní – 6. aktualizované vydání podle stavu k 1. 1. 2022
Ústavněprávní limity trestního práva
Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server