Nejprodávanější knihy
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Jana Schlossarková
Jana Schlossarková
Pavel Mates, Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů

4. aktualizované a doplněné vydání podle právního stavu k 1. 9. 2018

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů
Autoři:Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák
Formát 145x205
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7502-302-5
EAN: 9788075023025
Vydáno: říjen 2018  
Rozsah: 560 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 700 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 700 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Čtvrté, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě (např. trestního řádu i zákona o trestní odpovědnosti právnických osob). Všechny vzory rozhodnutí a podání v trestních věcech byly aktualizovány a jejich počet byl zvýšen, abychom vyhověli přáním uživatelů o zařazení dalších, v praxi často používaných vzorů.

V první části se autoři zabývají pojmem rozhodnutí ve věcech trestních, charakterizují jednotlivé druhy rozhodnutí a jejich náležitosti podle trestního řádu. Dále věnují pozornost institutu právní moci, zejména pokud jde o její podstatu, funkci a její účinky, jak se projevují u základních procesních rozhodnutí (rozsudku, usnesení, trestního příkazu).

Těžiště trestního řízení je u soudu prvého stupně. Jisté výlučné postavení mezi rozhodnutími ve věcech trestních má proto rozsudek soudu prvého stupně.

V samostatné kapitole je pojednáno o náležitostech písemného vyhotovení rozsudku soudu prvého stupně.

Ve druhé části práce jsou uvedeny početné vzory rozhodnutí soudů a vzory podání advokáta ve věcech trestních.

Autoři při podrobném výkladu přihlížejí k publikovaným i nepublikovaným stanoviskům aplikační praxe. Nevyhýbají se ani otázkám sporným, na jejichž řešení nejsou jednotné názory, a uvádí i některé návrhy de lege ferenda.

Práce je určena jako učební text pro posluchače právnických fakult; jistě ji však ocení i ostatní zájemci o otázky trestního práva procesního, zejména justiční a právní čekatelé, asistenti soudců, advokátní koncipienti (jako ideální pomůcku při přípravě na justiční a advokátní zkoušky), soudci, státní zástupci, advokáti, policisté, pracovníci legislativní i aplikační praxe.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces
Trestní odpovědnost právnických osob v České republice
Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část.
Trestní právo procesní
Trestní právo procesní - minulost a budoucnost
Ústavněprávní limity trestního práva
 
Powered by Notia Business Server