Právo Evropské unie - 2. aktualizované vydání

Právo Evropské unie - 2. aktualizované vydání
Autoři:Michal Tomášek, Vladimír Týč a kolektiv
Formát 145x205
Vazba: V8
ISBN: 978-80-7502-184-7
EAN: 9788075021847
Vydáno: březen 2017  
Rozsah: 496 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 528 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 660 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Druhé, aktualizované vydání učebnice práva Evropské unie připravil kolektiv renomovaných autorů složený ze členů kateder evropského práva právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a z českých soudců Soudního dvora EU a Tribunálu v Lucemburku a jejich spolupracovníků.

Aktualizace učebnice odráží proces, jak se Evropská unie za poslední čtyři roky změnila. Největší změna EU nás ovšem teprve čeká. Poprvé v historii členských zemí nepřibude, ale naopak ubude. V textu učebnice je proces vystupování Spojeného království z EU reflektován přiměřeně aktuálnímu právnímu stavu.

Učebnice klade velký důraz na propojení teoretických poznatků se zkušenostmi z praktického fungování unijního právního řádu v našich podmínkách. Její vnitřní struktura byla zvolena tak, aby co nejjednodušším způsobem přiblížila poměrně složitý labyrint práva Evropské unie studentům, kteří jsou z učebnic řady oborů platného vnitrostátního práva zvyklí na „klasické“ členění na část obecnou a zvláštní, případně na část hmotněprávní a procesní.

Koncepce obecné části práva Evropské unie obsahuje též výklad o vztahu práva EU k právu mezinárodnímu a vnitrostátnímu, jakož i výklad o pramenech a systému unijního práva. Jedním ze základních stavebních kamenů práva Evropské unie je právo institucionální, které tedy zaujímá v této učebnici klíčovou pasáž v obecné části. Hmotněprávní materie unijního práva je ve zvláštní části učebnice rozdělena na okruh právních vztahů založených na ekonomickém prvku (vnitřní trh, hospodářská soutěž a hospodářská a měnová unie) a na okruh právních vztahů založených na prvku občanském (občanství Evropské unie, oblast základních práv a svobod, prostor svobody, bezpečnosti a práva). Procesní část přináší výklad nejen o soudní soustavě Unie, ale hlavně o soudní ochraně prostřednictvím vnitrostátních a unijních soudů, jakož i o průběhu řízení před unijními soudy.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Brexit v zrcadle ústavního práva
Daně v Evropské unii
Deutsch im EU-Recht
Pracovník v Evropské unii
Právo Evropské unie. Ústavní základy a vnitřní trh
Střety legitimit v Evropské unii
Trestní právo Evropské unie
ÚZ - 1311 Evropské právo
Základy práva Evropské unie pro ekonomy
 
Powered by Notia Business Server