Povinné předpisy ke studiu: Správní právo

Předepsané katedrou správního práva a správní vědy PF UK

Povinné předpisy ke studiu: Správní právo
Autoři:Katedra správního práva a správní vědy PF UK
Formát
Vazba:
ISBN:
EAN: 9788076300286
Vydáno:  
Rozsah: stran
Dostupnost: skladem
Cena: 308 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 308 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Povinné předpisy ke studiu SPRÁVNÍ PRÁVO jsou předepsané a sestavené katedrou správního práva a správní vědy Právnické fakulty UK.

Nabízíme je v našem knihkupectví i v e-shopu za cenu určenou právnickou fakultou, z níž už neposkytujeme žádnou další slevu.

Publikace obsahuje následující předpisy:

 1. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 2. Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 3. Sdělení č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
 4. Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
 5. Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
 6. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 7. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 8. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 8a Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. v platném znění
 9. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 10. Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
 11. Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů
 12. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 13. Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích
 14. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 15. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 16. Zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Přestupkové právo
Správní právo - zvláštní část - 3. aktualizované vydání
Správní právo hmotné. Obecná část
Správní právo procesní
Správní právo trestní – 2. aktualizované vydání
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server